gehör

Ola Bengtsson gitarr


Gehörsträning I och II

Tonal och modal melodiläsning samt fritonala intervallövningar.


Denna bok är avsedd att träna rytmiskt och melodiskt gehör.

Övningarna sjunges i lämpligt register och behöver alltså inte sjungas i den tonart de är skrivna. Ett lämpligt klingande register för varje övning väljs av lärare/student.

Övningarna bör takteras (varje taktslag markeras med handen) samtidigt som de sjunges. Takteringsmönster på nya taktarter står i anslutning till det kapitel där de förekommer. Takteringen är till för att hålla ett konstant tempo hela övningen.

De rytmiska övningarna sjunges på valfri stavelse och de melodiska övningarna sjunges med ett flyttbart Do-system. Det innebär att tonikan (vilotonen) alltid är Do och resten av skalan uppåtgående är Re Mi Fa So La Ti Do. Vid tonartsbyte är den nya vilotonen Do.

Höjda toner får en ändelse -i.

En kromatisk skala uppåt blir: Do Di Re Ri Mi Fa Fi So Si La Li Ti Do.

En kromatisk skala nedåt blir Do Ti Te La Le So Se Fa Mi Me Re Ra Do. Sänkta toner får då en ändelse -e utom Re, som sänkt ett halvt steg, kallas Ra.

Harmoniska övningar (flera toner samtidigt och ackordföljder) bör tränas parallellt liksom diktat i mel./rytm. Transkription (plankning) av solo bör också ingå som komplement till denna bok för en allsidig kost i gehör.Innehåll del 1


Diatoniska melodier i C,F,G,Bb och D dur.

Sid: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,19,20.

Rytmiska övningar i 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 6/8 och 5/4.

Sid: 2,3,13,14,17,18,25,26,31,32,35,40.

Melodiska övningar med sekundära dominanter.

Sid 21,22,23.

Atonala intervallövningar.

Sid: 24.

Modala melodier i dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, eolisk och lokrisk skala.

Sid: 27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,41,42.Innehåll del 2 Fritonala övningar:


Övningarna kan sjungas med valfri stavelse och transponerat till ett register som passar studenten.


Stora och små sekunder kromatiskt och stegvis sid.3

Rena kvarter 4

Rena kvinter 5

Sekunder, kvarter och kvinter 6

Liten ters 7

Stor ters 8

Terser 9

Sekunder, terser, rena kvarter och kvinter 10

Tritonus 11

Liten sext 12

Stor sext 13

Liten sept 14

Stor sept 15

Blandade övningar 16


 


  Gehörsträning

            I och II


   Tonal och Modal

      Melodiläsning

       samt

       Fritonala

         intervallövningar


               

  Ola Bengtsson

      Kungl. Musikhögskolan i Stockholm