jazzharmoni

Ola Bengtsson gitarr


Jazzharmoni 1+2

För analys, improvisation och komposition.


Innehåll:


DEL I

Tonpositioner och oktavnamn

Förtecken

Intervaller

Omvändningar av intervaller

Durskalor och fasta förtecken

Dur och moll treklang

Förminskad, överstigande och oupplöst treklang

Symboler för tre och fyrklanger

Omvändningar av tre och fyrklanger

Diatonisk melodi

Diatoniska treklanger

Diatoniska fyrklanger

Funktionsanalys av diatoniska ackord

Diatonisk harmonisering och reharmonisering

Diatonisk ackordanalys

Ackordskalor till diatoniska ackord

Spännings och närmandetoner

Diatoniska skalor i C dur

Kadenser

Harmonisk rytm

Dominantackord

Sekundära dominanter

Relaterade II-7

Skalor till sekundära dominanter

Skalor till relaterade II-7 

Sammanfattning sek.dom. och rel.II-7

Förlängda dominanter

"Rätt skala"

Bedräglig upplösning

Dimackord

Uppåtgående dim

Nedåtgående dim

Stillastående dim

Skalor för dimackord

Sammanfattning dimskalor

Substitut dominant

SubV7 och relaterade II-7 till subV7

Fyra möjligheter till målackordet

Skalor till subV7

Altererad skala

Tonisk moll

Funktionsanalys i moll

#IV-7(b5)

bVII maj7

III-7(b5)

Modala inlåningsackord

Subdominant moll

Skalor för subdominant-mollackord

Subdominant-moll-kadenser                                   

Tonartsbyte - Modulation

Direktmodulation

Pivotmodulation

Dominantackords-modulation

Transitionell modulation

Blues-melodi

Blues-form-harmonik

Fler varianter på bluesharmonik   

Sammanfattning av genomgångna ackordfunktioner                                 


DEL II

Repetition

Dominantackord

Bedr_gliga dominantackord

Intilliggande II-7 V7

Speciellt fungerande dominantackord

Modal komposition

Modal harmoni

Mollmodaliteter:

Dorisk, Frygisk, Eolisk, Lokrisk

Durmodaliteter:

Lydisk, Mixolydisk

Ackordstrukturer

Hybrider

Polyackord

Modala klanger

      JAZZ

          HARMONI 1+2                              


                            av Ola Bengtsson

                   Kungl. Musikhögskolan Stockholm

                              För komposition,

                    analys och

                        improvisation