Hem

Musiker,

lärare, musikproducent

OLA BENGTSSON

OM MIG

Yrke:

•Musiker, arrangör, administratör, lärare, musikproducent.


Anställning:

•Prefekt, studierektor och lektor i jazzteori/gitarr vid Institutionen för Jazz, Kungliga Musikhögskolan Stockholm. 1986-2023.

2023- frilans gitarrist, arrangör, privatundervisning.

•Ämne: i jazzgitarr, improvisation, ensemble, harmonilära, komposition, arrangering och gehör.

 

Studier: 

•1977-80 Berklee College of Music i Boston, USA (musikerexamen)

•1986-88 KMH i Stockholm (pedagogexamen)

 2022: 5 hp kurs i hur man handleder självständiga arbeten på kand och masternivå


Läromedel i teori och improvisation:

•Jazzharmoni I-II (stegteori och modal harmoni för improvisation och komposition)

•Jazzarrangering för medelstor ensemble

•Gehör/Eartraining: Tonala och Modala melodier med flyttbart Do-system samt Atonal gehörsträning (intervallträning)

 

Artister och orkestrar som jag samarbetat med (i kronologisk ordning):

Peps Blodsband, Lill Babs Svensson, Esbjörn Svensson, Pan Trio, Stockholm Jazz Orchestra (Jim McNeely, Maria Schneider, Yellow Jackets mfl),  

Norrbotten BigBand (Maria Schneider, Peter Erskine, Tim Hagans, Örjan Fahlström, Georg Riedel)


About ME 

English version:

Occupation:

•Musician, guitarist, teacher, producer

 

Head of dept, director of studies and senior lecturer at the Royal College of Music in Stockholm (KMH) 1986-2023 

•Main teaching subject: jazztheory (harmony, composition, arranging, eartraining), guitar, ensemble

 2023- Freelance and private teaching


Studies:

•1977-80 Berklee College of Music i Boston, USA

•1986-88 KMH i Stockholm

 2022 5 credit course how to supervise universitylevel in independent studies


Author of the following material:

•Jazzharmony I-II (functional and modal harmony)

•Jazzarranging for medium size ensemble (6 horns + rhytm sect)

•Eartraining (Tonal and Modal exercises with movable do and intervallic training.)

 

International artist collaborations: 

•Maria Schneider, Peter Erskine, Tim Hagans, Jim McNeely, Yellow Jackets.