Jazzteoriböcker

 JAZZTEORI

Välkommen till min sida om jazzteori 

Här nedanför kan ni se några böcker som jag har skrivit för undervisning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 


De används av en del musikhögskolor, folkhögskolor samt gymnasier med jazzutbildning och privatpersoner som vill få öka sina kunskaper i improvisation, harmonik, arrangering och gehör.

 

De finns att köpa i följande affärer:

 

https://kmhstudent.com/notobok/

https://www.gottfridjohansson.se

 

För snabb leverans går det också att beställa direkt.

benolamusik@gmail.com

 eller via tel:

 +46706727081

Välkommen med din beställning

Pris:

Jazzharmoni 1-2  250kr 


Jazzarrangering  220 kr 

 

Gehör I och II  200kr 

Alla priser inkl moms, frakt tillkommer

Jazzharmoni 1+2

För analys, improvisation och komposition.

 

Innehåll:

 

DEL I

Tonpositioner och oktavnamn 

Förtecken 

Intervaller 

Omvändningar av intervaller 

Durskalor och fasta förtecken 

Dur och moll treklang 

Förminskad, överstigande och oupplöst treklang

Symboler för tre och fyrklanger 

Omvändningar av tre och fyrklanger 

Diatonisk melodi 

Diatoniska treklanger 

Diatoniska fyrklanger 

Funktionsanalys av diatoniska ackord

Diatonisk harmonisering och reharmonisering 

Diatonisk ackordanalys

Ackordskalor till diatoniska ackord 

Spännings och närmandetoner 

Diatoniska skalor i C dur

Kadenser 

Harmonisk rytm 

Dominantackord 

Sekundära dominanter

Relaterade II-7 

Skalor till sekundära dominanter 

Skalor till relaterade II-7  

Sammanfattning sek.dom. och rel.II-7

Förlängda dominanter 

"Rätt skala" 

Bedräglig upplösning 

Dimackord 

Uppåtgående dim 

Nedåtgående dim 

Stillastående dim 

Skalor för dimackord 

Sammanfattning dimskalor

Substitut dominant 

SubV7 och relaterade II-7 till subV7 

Fyra möjligheter till målackordet 

Skalor till subV7 

Altererad skala 

Tonisk moll 

Funktionsanalys i moll

#IV-7(b5) 

bVII maj7

III-7(b5) 

Modala inlåningsackord 

Subdominant moll 

Skalor för subdominant-mollackord

Subdominant-moll-kadenser                                    

Tonartsbyte - Modulation 

Direktmodulation 

Pivotmodulation 

Dominantackords-modulation 

Transitionell modulation 

Blues-melodi 

Blues-form-harmonik 

Fler varianter på bluesharmonik   

Sammanfattning av genomgångna ackordfunktioner                                  

 

DEL II

Repetition

Dominantackord 

Bedr_gliga dominantackord 

Intilliggande II-7 V7 

Speciellt fungerande dominantackord 

Modal komposition

Modal harmoni 

Mollmodaliteter:

Dorisk, Frygisk, Eolisk, Lokrisk 

Durmodaliteter:

Lydisk, Mixolydisk 

Ackordstrukturer 

Hybrider 

Polyackord 

Modala klanger 

Arrangering

För medelstora ensembler och rytm sektion.

 

Innehåll:

Tonpositioner och oktavnamn 

Övning tonpositioner 

Regler för tillfälliga förtecken 

Dur och Mollskalor 

Övning med durskalor 

Övning med fasta förtecken 

Intervaller 

Omvändning av intervaller 

Intervallövning 

Tre och fyr-klanger i C 

Övningar i tre och fyr-klanger i F, A, Db och E

Ackordtonsövning 

Register (trp, tbn, saxar, kl, fl ,horn, git och bas)

Skalor till dominantackord 

Modala skalor från melodisk moll 

Modala skalor från harmonisk moll 

Övning med varierade skalor 

Närmandetoner 

Melodisk analys för harmonisering 

Tvåstämmighet 

Övning i melodianalys och 2:a stämma 

Guidetonlinje, Guidelinjeövning 

Partituruppställning 

Arrangemangsuppgift 

Spänninstoner som ersätter ackordtoner 

Close - sammanträngt läge 

Drop 2, Drop 3, Drop 2 och 4  

Spreads - så spritt som möjligt

Kvartstapling, Kluster

Överlagrade treklanger

Låga intervallgränser

Övning - låga intervallgränser

Dissonanser och konsonanser

Liten nona i harmoniseringen

Ackordskalor för tonala funktioner

Skalövning med maj7 ackord

Skalövning med -7 ackord

Skalövning med dominant7 ackord

Trestämmighet

Harmonisering av aktiv melodi

Harmonisering av inaktiv melodi

Harmonisering av medelaktiv melodi

Förslag till harmonisering

Dimskalor och andra symmetriska skalor 

Regler och tips

Anvisningar för arr med sex blås

Partiturpapper

Transponeringsövning 

Definitioner, Form 

Synkopering

Noteringsregler, Noteringsövning 

Inspelningsövning i synkoper 

Baslinjer, Exempel på baslinjer 

Övning i basgångar 

Kompstämma 

Trumnotering, Exempel på trumkomp 

Fler ex. på trumkomp 

Övning i komppartitur 

Spänningstoner 

Spänningstoner till olika ackord 

Spänningstoner relaterade till skalor 

Skalor till dominantackord 

Modala skalor från melodisk moll 

Modala skalor från harmonisk moll 

Övning med varierade skalor 

Närmandetoner 

Melodisk analys för harmonisering 

Tvåstämmighet 

Övning i melodianalys och 2:a stämma 

Guidetonlinje 

Guidelinjeövning 

Partituruppställning 

Arrangemangsuppgift 

Spänninstoner som ersätter ackordtoner 

Close - sammanträngt läge 

Drop 2   

Drop 3  

Drop 2 och 4  

Spreads - så spritt som möjligt

Kvartstapling

Kluster

Överlagrade treklanger

Låga intervallgränser

Övning - låga intervallgränser

Dissonanser och konsonanser

Liten nona i harmoniseringen

Ackordskalor för tonala funktioner

Skalövning med maj7 ackord

Skalövning med -7 ackord

Skalövning med dominant7 ackord

Trestämmighet

Harmonisering av aktiv melodi

Harmonisering av inaktiv melodi

Harmonisering av medelaktiv melodi

Förslag till harmonisering

Dimskalor och andra symmetriska skalor 

Regler och tips

Anvisningar för arr med sex blås

Partiturpapper exempel

Gehörsträning I och II

Tonal och modal melodiläsning samt fritonala intervallövningar.

 

Denna bok är avsedd att träna rytmiskt och melodiskt gehör. 

Övningarna sjunges i lämpligt register och behöver alltså inte sjungas i den tonart de är skrivna. Ett lämpligt klingande register för varje övning väljs av lärare/student. 

Övningarna bör takteras (varje taktslag markeras med handen) samtidigt som de sjunges. Takteringsmönster på nya taktarter står i anslutning till det kapitel där de förekommer. Takteringen är till för att hålla ett konstant tempo hela övningen. 

De rytmiska övningarna sjunges på valfri stavelse och de melodiska övningarna sjunges med ett flyttbart Do-system. Det innebär att tonikan (vilotonen) alltid är Do och resten av skalan uppåtgående är Re Mi Fa So La Ti Do. Vid tonartsbyte är den nya vilotonen Do. 

Höjda toner får en ändelse -i. 

En kromatisk skala uppåt blir: Do Di Re Ri Mi Fa Fi So Si La Li Ti Do. 

En kromatisk skala nedåt blir Do Ti Te La Le So Se Fa Mi Me Re Ra Do. Sänkta toner får då en ändelse -e utom Re, som sänkt ett halvt steg, kallas Ra.

Harmoniska övningar (flera toner samtidigt och ackordföljder) bör tränas parallellt liksom diktat i mel./rytm. Transkription (plankning) av solo bör också ingå som komplement till denna bok för en allsidig kost i gehör.

 

 

Innehåll del 1

 

Diatoniska melodier i C,F,G,Bb och D dur. 

Sid: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,19,20.

Rytmiska övningar i 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, 6/8 och 5/4. 

Sid: 2,3,13,14,17,18,25,26,31,32,35,40.

Melodiska övningar med sekundära dominanter. 

Sid 21,22,23.

Atonala intervallövningar. 

Sid: 24.

Modala melodier i dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, eolisk och lokrisk skala.

Sid: 27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,41,42.

 

 

Innehåll del 2 Fritonala övningar:

 

Övningarna kan sjungas med valfri stavelse och transponerat till ett register som passar studenten.

 

Stora och små sekunder kromatiskt och stegvis sid.3

Rena kvarter 4

Rena kvinter 5

Sekunder, kvarter och kvinter 6

Liten ters 7

Stor ters 8

Terser 9

Sekunder, terser, rena kvarter och kvinter 10

Tritonus 11

Liten sext 12

Stor sext 13

Liten sept 14

Stor sept 15

Blandade övningar 16